เมื่อต้องเดินทางมาเที่ยวลาวจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง?


การเดินทางมา เที่ยวลาว อย่าเพิ่งไปคิดว่า แค่ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว เพื่อมา เที่ยวลาว นั้น จะเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะทุกอย่างยังต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ แม้ลาวจะอยู่ติดกับประเทศไทยขนาดไหน มีแค่สะพานข้ามไปได้แค่ไหน แต่การเดินทางเข้า ประเทศลาว โดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ก็ถือได้ว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเช่นกัน แถมยังมีโทษจำคุก ที่ปรับขั้นต่ำ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ  หรือสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย นักท่องเทียวที่มาเที่ยวลาวจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อทำให้ทริปการเดินทางของคุณในแต่ละครั้งไม่ต้องเจออุปสรรคใด ๆ มากมาย

เที่ยวลาวให้สนุกและปลอดภัย

เมื่อมา เที่ยวลาว ในกรณีใช้บัตรผ่านแดน การเดินทางผ่านเข้า-ออกประเทศลาว จะต้องผ่านด่านสากล ห้วยโก๋น-เมืองเงิน ซึ่งจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศลาว ได้ 3 วัน 2 คืน และห้ามทำการเดินทางออกนอกพื้นที่และหากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในกรณีใช้ หนังสือเดินทางไทย ก็สามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่า ในกรณีเดินทางมา ท่องเที่ยวลาว ห้ามพำนักอยู่ในประเทศลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต ในกรณีบัตรผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวันที่อยู่เกินกำหนดและกรณีหนังสือเดินทาง ที่จะทำให้ถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์ ต่อวันที่อยู่เกินกำหนด

การเตรียมเอกสารเมื่อมาเที่ยวลาว

การเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางมา เที่ยวลาว ควรนำติดตัว  และอาจจะต้องถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอทำการตรวจ  ส่วนเรื่องการซื้อ-ขายสินค้าและบริการทุกประเภทภายในลาว ซึ่งตามกฎหมายบังคับ ต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น และผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ามีความผิดและมีโทษ โดยจะมีตั้งแต่ ตักเตือน ปรับและถึงขั้นการถอนใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจ

วัฒนธรรมที่ดีเมื่อมาเที่ยวลาว

ไม่น่าเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนลาว ที่ไม่ใช่คู่สมรส หรือบ้านเราเรียกว่าเป็นชู้ เป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งหากละเมิดจะถูกกักตัวชั่วคราวจนกว่าที่จะนำเงินมาจ่ายเป็นค่าปรับขั้นต่ำประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกินประมาณ 1000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งทำเรื่องส่งกลับประเทศ และยังห้ามนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน  หรือผู้ใหญ่ บ้านก่อน รวมถึงห้ามมียาเสพติด หรืออาวุธ และของต้องห้ามไว้ครอบครอง และห้ามแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสาร เพื่อทำการเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนการถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่าง ๆ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางการลาวก่อน แม้แต่การนำกล้องภาพยนตร์ขนาดใหญ่เข้ามาบันทึกภาพ  ก็จำเป็นต้องขออนุญาตด้วย

ข้อห้ามต่าง ๆ เมื่อมาเที่ยวลาวที่ควรรู้

ห้ามชุมนุมกันเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากฝ่าฝืนจะมีการถูกปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หากพูดถึงภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกัน ควรพึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียด หรือทำการล้อเลียนภาษา คำพูดหรือเล่าเรื่องในเชิงตลกขบขัน ซึ่งอาจจะส่อไปในทางที่เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันได้ และควรหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม อันอาจจะก่อให้เกิดการโต้เถียงในประเด็นอย่างเรื่องการเมือง การปกครอง  และควรให้ความเคารพต่อระเบียบ วัฒนธรรม กฎหมาย และประเพณีอันดีงามของชาวลาว ด้วยความสุภาพ มีมารยาท หรือจะทำการรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวลาวเป็นหมู่คณะตามกฎหมายลาวนั้น จะต้องมีการติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาว ซึ่งจะได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติและจะต้องมีมัคคุเทศก์คนลาวประจำรถด้วย เพราะทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ เพื่อบรรยายตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯลฯ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s