เทคนิคการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน


ความเป็นอยู่ของวิถีชาว บรูไน ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งบรูไนเป็นประเทศมุสลิม มีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งวิถีการการใช้ชีวิตใน ประเทศบรูไน หรือการดำเนินชีวิตของประชากรจึงเป็นไปตามหลักของคำสอนศาสนาอิสลาม ด้านความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตในประเทศบรูไนนั้น ถือว่ามีความสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ำรวย และรัฐบาลมีเงินที่สามารถดูแลประชากรได้อย่างทั่วถึง

1. การดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน

บรูไนเป็นประเทศมุสลิม ซึ่งได้มีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนาอย่างเคร่งครัดทำให้ วิถีการการใช้ชีวิตในประเทศบรูไนและการดำเนินชีวิตของประชากรไปตามหลักศาสนา เพราะรัฐสามารถดูแลประชากรในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างดี ทำให้ด้านการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในประเทศบรูไนนั้นสะดวกสบายทำให้คนบรูไนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีปัญหาทางเศรษฐกิจเท่าใดนัก และประชากรส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีเชื้อสายมลายู, เชื้อสายจีนและชนพื้นเมืองอื่นๆ

2.ประชากรและการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน

ประชากรของชาวบรูไนส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายูประกอบด้วยชนเผ่าชาวมลายูบรูไน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุด และบางส่วนยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ส่วนภาษาพูดมีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังมีชาวเกอดายัน ที่อาศัยอยู่ในประเทศบรูไน และรัฐซาบาห์ , รัฐซาราวัก,ประเทศมาเลเซีย  เชื่อกันว่าชนชาวพื้นเมืองนี้คือเชื้อสายของชาวชวาประเทศอินโดนีเซีย  กับชาวมลายูบรูไน จากอดีตที่ชาวชวาเดินทางไปตั้งฐานในบรูไน และได้แต่งงานสืบเชื้อสายกับชาวมลายูบรูไน

3. ความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน

เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของบรูไน-มูอารา โดยมีประชากรกว่า 60,000 คน  ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองบรูไน แต่เมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งการใช้ชีวิตในประเทศบรูไนจึงไม่ค่อยมีความแตกต่างจากชาวมุสลิมจากที่อื่น ๆ สักเท่าใด เพราะทราบกันดีว่ากฎระเบียบ ของศาสนาอิสลามนั้น ถือได้ว่ามีความเคร่งครัดมาก

4. การใช้ชีวิตในประเทศบรูไนท่ามกลางธุรกิจการค้า

ในปัจจุบันกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติอีกด้วย ทำให้การใช้ชีวิตในประเทศบรูไน มีความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนเมืองหลวงคือเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน และเมืองท่าคือ มูอารา และเซรีอา ซึ่งการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน ซึ่งถือเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง

5. หลักการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน

การใช้ชีวิตใน ประเทศบรูไน ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย ประเทศบรูไนมีปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาเรล ต่อวัน ทำให้เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก และมีภูมิภาคที่ประกอบด้วย 2 ส่วน และที่ไม่ติดกันคือด้านตะวันตกและตะวันออก ต่อมารัฐบาลบรูไนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการใช้ชีวิตในประเทศบรูไน เพื่อเป็นการเร่งรัดการพัฒนารูปแบบของการลงทุน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s