ตามติดการใช้ชีวิตชาวเมืองบรูไน


บรูไน เป็นประเทศมุสลิม ที่มีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนาอย่างเคร่งครัด ชีวิตชาวเมืองบรูไน จึงดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ส่วนด้านความเป็นอยู่นั้นมีความสะดวกสบาย เพราะบรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวย  ซึ่งรัฐบาลมีเงินดูแลประชากรในเรื่องปัจจัยพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  ทำให้ชีวิตชาวเมืองบรูไนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาทางเศรษฐกิจเท่าใดนัก  และส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้

ชีวิตชาวเมืองบรูไน

เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน  Bandar Seri Begawan เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของ ประเทศบรูไน และอยู่ในเขตการปกครองของบรูไน-มูอาราโดยมีประชากรกว่า 60,000 คน  ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองบรูไน ภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งการใช้ชีวิตชาวเมืองบรูไนก็จะไม่ค่อยมีความแตกต่างจากชาวมุสลิมอื่นๆ สักเท่าไหร่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า กฎระเบียบ ของศาสนาอิสลามนั้นมีความเคร่งครัดมาก ปัจจุบันกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วย ทำให้ชีวิตชาวเมืองบรูไน ของเมืองนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ชีวิตชาวเมืองบรูไนกับหมู่บ้านกลางน้ำ

เมืองหลวงของบรูไนเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของชาวเมืองบรูไน ทั้งในเมืองหรือ ใช้ชีวิติอยู่เหนือแม่น้ำ อย่างชาวบ้านที่ หมู่บ้านกัมปงเอเยอร์ หมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไน ซึ่งที่นี่ได้แสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำ บ้านเรือนแต่ละหลังที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ เป็นหมู่บ้านในน้ำที่มีทั้งโรงเรียน คลินิก และหลากหลายสถานที่  ซึ่งแต่ละหลังมีความเป็นระเบียบสวยงาม ทำให้เห็นวิถีชีวิตชาวเมืองบรูไนในอีกรูปแบบหนึ่ง

ชีวิตชาวเมืองบรูไนกับสภาพภูมิประเทศ

ชีวิตชาวเมืองบรูไน ที่อยู่ในประเทศ  เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศบรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก โดยมีปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาเรล ต่อวัน และมีภูมิภาคที่ประกอบด้วย 2 ส่วน และที่ไม่ติดกันคือด้านตะวันตกและตะวันออก มีภูเขาเป็นจำนวน เมืองหลวงคือเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ส่วนเมืองท่าคือ มูอารา และเซรีอา ชีวิตชาวเมืองบรูไนมีภูมิอากาศ เป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และ ฝนตกมาก

บรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง แม้ทั้งสองชนิดนี้จะทำเงินมหาศาลให้กับประเทศ แต่รัฐบาลบรูไนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ยังคงมีมากมาย อย่างแร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์น้ำ และพื้นที่อันอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเกษตร ที่เป็นอีกหนึ่งชีวิตชาวเมืองบรูไน เพื่อเป็นการเร่งรัดการพัฒนารูปแบบของการลงทุน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s