5 มหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประเทศพม่า


สัมผัสกับดินแดนพุทธกาลอันเก่าแก่สัก ปูชนีย์สถาน 5 มหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยแรงศรัทธาที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรม สถานที่ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธพม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป พม่าควรค่าแก่สักครั้งกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พม่า สถานที่ท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ตามรอยพระพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้สักการะ ขอพร ด้วยแรงศรัทธาที่รายล้อม ทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งดงามขึ้นทุกวัน

1. มหาเจดีย์ชเวดากอง “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” ทีตั้งตระหง่านส่องแสงเหลืองอร่าม ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า สถานที่แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี แห่งลุ่มน้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน รายล้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ควรแก่การไปนมัสการขอพร ซึ่งเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

2. เจดีย์ชเวซิกอง“ชเวซิกอง” แปลว่า “เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย” ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม มหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า คือ พระเขี้ยวแก้ว, พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ลีกษระเด่น คือ มีรูปทรงระฆังคว่ำแบบมอญ องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สูง 160 เมตร ซึ่งเป็นวิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

3. เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น ตั้งอยู่ที่เมือง หงสาวดี หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ยอดของพระธาตุมุเตาหักพังลงมา แต่องค์พระธาตุไม่หักลงถึงพื้น เป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวพม่ายิ่งนัก นอกจากจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์ ซึงเชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้องค์ พระธาตุแล้วได้เอาไม้ไปค้ำไว้กับยอดพระธาตุที่หักลงมาแล้วเอาหน้าผากไปแตะ กับยอดองค์พระธาตุที่หักลงมา ไม่ว่าชีวิตนี้จะตกต่ำสักเพียงไหน แต่ก็ ไม่มีวันตกต่ำถึงที่สุดอย่างแน่นอนและมั่นใจได้ว่าชีวิตนั้นจะมั่นคงภาวร

4. พระมหามัยมุนี “มหามุนี” แปลว่า “มหาปราชญ์” แห่งมัณฑะเลย์ มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามุนีเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา ชาวพม่าจึงเชื่อกันว่าพระพุทธรุปองค์นี้มีชีวิตและหายใจได้จริง มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร หล่อขึ้นในราว พ.ศ. 688 โดยชาวยะไข่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน ตามประเพณีความเชื่อที่ถือปฏิบัติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ พิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า

5.พระธาตุอินทร์แขวน“ไจก์ทิโย” ตั้งอยู่ที่เมือง เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ นอกจากความมหัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนที่ตั้งสง่าสีทองอร่าม ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงวรรค์ เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ การได้นั่งสมาธิและสวดมนต์ ณ ลานสวดมนต์บนพระธาตุอินทร์แขวนก็เป็นโอกาสดีที่หาได้ยากในชีวิต

เพิ่มความเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง และครอบครัว เพื่อธุรกิจการงานที่ก้าวหน้า จะวันหยุดสั้นหรือวันหยุดยาวเที่ยวพักผ่อนที่ ประเทศพม่า จะทัวร์ คนเดียว หรือ มาเป็นหมู่คณะ จัดสัมมนาและเพิ่มทริป เที่ยวชม ปูชนีย์สถาน 5 มหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพร ขอความเป็สิริมงคลและความมั่งคั่งแก่ชีวิต การเดินทางสะดวก ประหยัด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s